TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ
● Tuyển dụng
20 Chuyên viên kinh doanh bất động sản
● Yêu cầu
Có xe máy, laptop, điện thoại
● Ứng viên quan tâm có thể điền thông tin theo mẫu bên trái hoặc gửi CV về email: nhansu@diaocthudo.com